Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

Z potůčku potok, z ríčky řeka

Železné hory a jejich podhůří jsou ideálním místem pro strávení dovolené v jakoukoliv roční dobu. Pro turisty je zde vybudována celá řada naučných a vlastivědných stezek, kilometry značených turistických, cykloturistických a jezdeckých tras, které procházejí krajinou pestrou a snadno prostupnou. To vše je doplněno velkou řadou kulturně-historických a přírodních památek a zajímavostí, ale i jiných atraktivit cestovního ruchu. Je zde také vybudovaná síť ubytovacích a stravovacích zařízení, které mohou turisté využívat.

Nejnovější turistické trasy, který vznikl v Železnohorském regionu ve spolupráci s CHKO Železné hory, je projekt pod názvem „Z potůčků potok, z říčky řeka“ Naučné trasy Vás provedou vodními plochami v regionu, a to ať už na velké vodní plochy, jako jsou přehrady nebo na řeky, potoky a malé vodní toky.  

Trasy jsou komponovány dle vystihujícího názvu a jako klikatý tok říčky se vine celým územím regionu. Je rozčleněn do tří tras, které vedou dle významných toků směrem do centra regionu a k největší vodní ploše – Sečské přehradě.

 

Projekt má vytvořeny tři doporučené trasy:

1)    Mělice – Heřmanův Městec - Seč

Trasa začíná u toku naší nejvýznamnější řeky Labe u písníku Mělice. Jedná se o dvě vodní plochy s písečnými plážemi. Na Mělicích se nachází řada rekreačních zařízení, turisté mohou vyzkoušet řadu vodních sportů: jízdu na vodních lyžích za motorovým člunem nebo wakeboardu. Tato vodní plocha je také velmi významnou z pohledu rybolovu. Nedaleko Mělic se nachází další bývalý písník Lohenice. Tato oblast je součástí Přírodního památky Mělické Labiště. Jedná se o nejlépe zachované labské rameno v Pardubickém okrese. Rameno je pravidelně zaplavováno vodou z Labe. Na hladině zde roste množství vodních rostlin včetně vzácných druhů.
  Trasa prochází přírodní památkou Meandry Struhy a relaxační zónou v obci Veselí, kde je na Struze vytvořeno biocentrum s 88 meandry. Jedná se o jeden z posledních přirozených toků v Polabí. V březích sídlí ledňáček říční. Ve vodách Struhy najdeme i pstruha potočního a mřenku obecnou. Z motýlů zde poletuje babočka osiková a jilmová.
Nyní se můžeme vydat do Autokempinku Konopáč. Cestou procházíme historickým městem Heřmanův Městec, kde se nachází množství zajímavých památek, vč. Gallery Cyrany. Zámecký park navazuje na lesopark Palác, kterým prochází Naučná stezka Město u dvou moří. Tato naučná stezka mapuje bohatou geologickou historii v Železných horách.
  NS nás zavede až do Autokempinku Konopáč, který je nejstarším centrem rodinné rekreace. Je také výchozím místem Vlastivědné stezky Rybniční soustava Heřmanoměstecka. Tato stezka se rozprostírá v délce 2,2 km okolo čtyř místních rybníků. Na osmi zastaveních mapuje vývoj rybníkářství v krajině. 

Při cestě si můžete prohlédnout zříceninu hradu Lichnice a Galerii Cipryán v Podhrádí, která představuje unikátní sbírku dřevěných soch vyřezávaných motorovou pilou.

Podél Pekelských rybníků se dostaneme k největší přehradní nádrží nejen v Železných horách, ale i v celém Pardubickém kraji - vodní nádrži Seč. Přehrada leží na řece Chrudimce a byla vybudována v letech 1925-34 a jejím účelem je zejména ochrana proti povodním a výroba elektrické energie, ale slouží také jako významné rekreační středisko celého Chrudimska a přilehlých oblastí.

Po prohlídce okolí a osvěžení se v Sečské přehradě je možno (pro kolektivy) si prohlédnout těleso hráze Sečské přehrady z vnitřní strany. Tato prohlídka patří k technickým unikátům. Další technický unikát lze shlédnout nedaleko, pod přehradní hrází – původní povrchové potrubí z let 1941 - 46. Dřevěné potrubí lze shlédnout kdykoli bez průvodce.

Vodní nádrž je obklopena zalesněnými kopci a skalami se zříceninami hradů Oheb a Vildštejn.

V okolí vodní plochy je mnoho rekreačních zařízení a chat. Návštěvníci zde mohou využít ubytování všech cenových kategorií, vč. kempu. Ke sportovnímu vyžití patří koupání, plachtění, windsurfing, využití atrakcí, např. zorbingu a rybaření.

 

 2)    Lukavice – Nasavrky – Sečská přehrada

Putování začneme v Lukavici a budeme kopírovat tok řeky Chrudimky po Vlastivědné stezce Krajem Chrudimky. Její celková délka je 82 km, překonává výškový rozdíl 390 metrů a je osazeno 31 infopanely.

Trasa vede nedaleko Libáňských rybníků, jenž slouží k hnízdění vodního ptactva. Na Libáni je možno navštívit pštrosí farmu.

V úseku mezi Křižanovickou a Práčovskou přehradou vytvořila řeka Chrudimka v žulových horninách nasavrckého masivu hluboké údolí - PR Krkanka a PR Strádovské peklo. V řece s kamenitým řečištěm lze spatřit množství zajímavých vodních organismů a 3 metry vysoký vodopád při ústí Hradištského potoka do Chrudimky. Údolí je přístupné zejména z pravého břehu po zelené a modré turistické trase.

Přehradní nádrž Křižanovice je součástí vodního díla Křižanovice - Práčov postaveného v letech 1948 až 1953. Přehradní nádrž byla postavena jako rezervoár vody pro Pardubický region a pro výrobu elektrické energie. Objem přehrady je 2,036 miliónů m3 a její vodní hladina má při maximálním stavu 404,10 m n.m. plochu 31,80 ha. Výraznou dominantou zdejší krajiny je Práčovská vyrovnávací věž.

Odbočka trasy vede ke Keltskému oppidu u Hradiště u Nasavrk. Bylo postaveno na místě chráněném téměř ze tří stran ohybem řeky Chrudimky a strmými svahy. Odsud vede další Naučná stezka „Po stopách Keltů“ spojující bývalé keltské oppidum s expozicí „Po stopách Keltů“zámku v Nasavrkách. Navštívit také můžeme volně přístupnou rozhlednu Boika v Českých Lhoticích.  

Pozůstatky Keltské historie můžeme také nalézt na potoce Okrouhlíku u Licibořic a Zlatého potoka u Kraskova, kde jsou pozůstatky keltských rýžovišť zlata. Život Keltů byl s vodou pevně svázán.

V Nasavrkách lze pro školní kolektivy využít funkční program Prameny v krajině i v nás pro 3. až 6. třídy. Program je zaměřen na „význam vody v krajině v minulosti i současnosti. Jeho součástí je také exkurze za podobami a funkcemi vody.

Pokračovat budeme od Křižanovické přehrady kolem soukromého Novomlýnského rybníka, kde si může každý zkusit zarybařit až do Bojanova. Městys Bojanov patří k nejstarším obcím v Železných horách, neboť se připomíná již roku 1126, kdy náležela benediktýnskému klášteru ve Vilémově.

  Z Bojanova pokračujeme dále podél řeky Chrudimky až do osady Hořelec, kde byla v roce 1947 vybudována vyrovnávací nádrž Seč II, jejíž sypaná hráz je 10,6 m vysoká a 111 m dlouhá. Na její levou výpust je napojena malá vodní elektrárna o výkonu 60 kW. Kousek proti proudu od téměř 37 m vysoké vyrovnávací věže, ční nad řeku skaliska, mimo jiné také pověstí opředená Markova skála tvořená rulami ohebského krystalinika. Pokračujeme podél unikátního přivaděče vody, jenž je z větší části veden po povrchu. Přivaděč má průměr 2000 mm a je dlouhý 1280 m. Tento přivaděč vede po povrchu až k Sečské přehradě (oblast a nabídka Sečské přehrady popsána u 1. trasy).

 

3)    Ronov nad Doubravou – Pekelské rybníky – Sečská přehrada

Na řece Doubravě se nachází jediná přehrada, a to Pařížov. Tato přehrada je jedna z nejhezčích a nejstarších přehrad na území ČR, leží na řece Doubravě nad obcí Pařížov. Podnětem k výstavbě přehrady byly velké vody z let 1885, 1888 a 1897, které patřily tehdy k největším na Doubravě. Výstavba probíhala v období let 1908 až 1913. Původní určení díla byla ochrana před povodněmi a zlepšení průtoku v suchých obdobích, v současné době je ještě užitek rozšířen o výrobu elektrické energie. Nádrž také užívá místní organizace Českého rybářského svazu Běstvina jako Sportovní vodu. Hráz je kulturní památkou, je postavena z lomového kamene. Má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem.

 

V Mladoticích zajisté stojí za zmínku nově zrekonstruovaný mlýn v němž se nachází sídlo Nadace Bílý Jeřáb. Tato organizace zde pořádá pravidelně několik kulturních akcí zaměřených na divadlo a tradice.

Z Mladotic pokračujeme podél Zlatého potoka až do Třemošnice, kde můžete navštívit ve sportovním areálu koupaliště s minigolfem a množství stravovacích zařízení.

V rámci spolupráce infocenter regionu lze navržené trasy absolvovat individuálně nebo kolektivně a nebo využít služeb infocenter a nechat si vypracovat itinerář tras vč. doplňkových navazujících aktivit či právě se konaných akcí, „na míru“, dle požadavků, časové a jiné náročnosti a úrovně podávaných informací vzhledem ke struktuře zájmových skupin či školních kolektivů.

Pro kolektivy lze vytvořit víkendové či vícedenní putování s podrobnějším itinerářem s nabídkou možnosti ubytování a dalších bohatých doprovodných aktivit či akcí.

 PODROBNÉ INFORMACE O PROJEKTU OBSAHUJE „MANUÁL PROJEKTU“, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PŘÍLOH.

Z Třemošnice budeme procházet kolem kaple sv. Jana, kde je neupravený jeden z posledních pramenů. Hedvikovskou roklí putujeme k Pekelským rybníkům nedaleko Kraskova, kde se můžeme osvěžit koupáním. V Kraskově se nachází také mnoho rekreačních zařízení.

Odsud už je to jen malý kousek do Seče a na Sečskou přehradu (oblast a nabídka Sečské přehrady popsána u 1. trasy).

 Putování začneme u rybníka v Ronově nad Doubravou, který je vhodný ke koupání a rybaření. Město Ronov nad Doubravou, vzniklo poměrně brzy po první písemné zprávě o osídlení Železných hor, která pochází z roku 1137. Budeme pokračovat po značené trase údolím Doubravy až do Mladotic. Řeka Doubrava je velmi významná z pohledu vodáctví, každoročně zde probíhá v měsíci březnu „Odemykání Doubravy“, a to v úseku od Pařížova přes Mladotice až do Ronova nad Doubravou.
Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies