Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Cestovní agentura Marcela Vančurová Vám nabízí řadu zajímavých výletů:

- Slovensko - Velký Meder - termální lázně - podzim - cena 2 700,- Kč, více informací zde

- Slovensko - Velký Meder - termální lázně - 27. - 30. 9. 2018 - cena 2 700,- Kč, více informací zde

- Slovensko - Velký Meder - termální lázně - 23. - 26. 10. 2018 - cena 2 700,- Kč, více informací zde

- Slovensko - Velký Meder - termální lázně - 8. - 11. 11. 2018 - cena 2 700,- Kč, více informací zde

- Chorvatsko - Svatý Filip i Jakov - 31. 8. - 9. 9. 2018, více informací zde

- Perly Toskánska - 3. - 7. 10. 2018, cena 7 570 Kč, více informací zde

Letní kino v kempu

Program ke stažení zde.

Akce v Autokempinku Konopáč 

30. 8. – 2. 9. 2018  klubové setkání přátel karavaningu

8. - 9. 9. 2018   Český pohár MTBO

21.  -22. 9. 2018   23. ročník Babího léta na Železných horách

Připravujeme pro vás také program letního kina, které bude vysílat v měsících červenec a srpen přímo v našem autokempu.

Mikroregion Heřmanoměstecko

Znak miroregion Hermanmestecko
Rozloha 7 471 ha
Počet obcí 11
Počet měst 1
Hustota obyvatel 100,8 obyvatel/ km2
Nejvyšší nadm. výška 477 m n. m.
Nejnižší nadm. výška 252 m n. m.

Mikroregion Heřmanoměstecko vznikl v roce 2000 s cílem rozvíjet spolupráci především v oblastech podporujících rozvoj cestovního ruchu, ochranu životního prostředí a vznik pracovních příležitostí.
Mikroregion Heřmanoměstecko se rozkládá na rozhraní okresů Chrudim a Pardubice. Území mikroregionu sdružuje nyní 11 obcí: Heřmanův Městec, Hošťalovice, Jezbořice, Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce, Načešice, Rozhovice, Svinčany, Úherčice, Vápenný Podol a Vyžice. Celková rozloha území je 7 471 ha a celkový počet obyvatel činí 7 530. 

Historie mikroregionu Heřmanoměstecko

Území zdejší krajiny bylo od dávných dob zalesněno. Rozsáhlé pralesní porosty tvořily jedle, buky a duby. Železné hory se svým neopakovatelným kouzlem vděčí za svůj název železnorudným kutištím. Jejich zbytky lze ještě nalézt v okolí Heřmanova Městce. Dobývalo se tu snad již v 1. tisíciletí př. n. l. K soustavnějšímu osídlení zde došlo ale až v 10. století, kdy oblast ovládali Slavníkovci. Jejich vyvražděním roku 995 došlo ke sjednocení země pod vládu Přemyslovců a my se dovídáme, že již na konci 11. století existoval v Jezbořicích knížecí dvorec, tedy důležité hospodářské centrum.

Kostelec u HM- Kostel sv. Petra a Pavla

Velmi starou obcí je také Kostelec u Heřmanova Městce, neboť jeho kostel je původně románský. Kostel byl opevněn valy a příkopy a dnes v něm nalezneme velmi cenné středověké nástěnné malby. V roce 1266 se poprvé uvádí název Železné hory (Montes Ferreus), a to v Letopisech zbraslavských. 13. století bylo dobou kolonizace, která výrazně změnila tvář krajiny. Lesy byly mýceny, ustupovaly novým vesnicím a orné půdě.

Většina obcí pochází z této doby, což dokládají většinou původně gotické kostely jako např. kostel sv. Petra a Pavla v Rozhovicích. V polovině 15. stol. přicházejí do Heřmanova Městce spolu s českými osadníky také Němci. Tak byli tehdy nazýváni i židé. Zhruba v této době se začínají psát dějiny velké židovské obce v  Heřmanově Městci. Památkou na její existenci je židovský hřbitov ze 16. stol., jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších v Čechách, nově zrekonstruovaná budova bývalé synagogy z konce 19. stol. a bývalá židovská škola, v níž je dnes umístěna Gallery Cyrany.

Hermanuv Mestec - Zidovsky hrbitov

Okolí bohaté na železné rudy umožňovalo výrobu železa, při níž se k dmýchání od začátku novověku začalo používat vodní síly. V roce 1610 vznikla takováto pec dmychačka v Kostelci u Heřmanova Městce a v pol. 17. století byla tamtéž postavena vysoká pec. V Klešicích existoval zase hamr na zkujňování surového železa, mlýn se sušárnou ovoce a stupník na zpracování smrkové kůry, jehož celé strojní zařízení bylo ze dřeva. Stála zde v roubené přístavbě také varna povidel se třemi kotli. Kromě ještě dalších zařízení na vodní pohon, např. soukenických valch, mlel na Doubravě dřevěný větrný mlýn.

Hermanuv Mestec

V době baroka se přestavovaly vesnické kostely např. ve Svinčanech a domy na náměstí v Heřmanově Městci, který je městskou památkovou zónou. Pozdně barokní podobu dostal za hraběte Šporka i zámek, za nímž se dnes rozkládá anglický park s mnoha chráněnými stromy. Přestavba zámku do dnešní podoby byla provedena za majitelů Kinských. Velmi pozoruhodný je také pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje na náměstí, který svou vyhraněnou a ucelenou koncepcí přesahuje rámec lokální východočeské architektury. Uvnitř něj nalezneme cenné nástropní malby, gotickou křtitelnici a hrobku Žerotínů s rakvemi ze 16. stol.

Zajímavé jistě je, že v roce 1875 se v Heřmanově Městci jako na prvním místě v Čechách hrála kopaná. Tento sport přivezl hrabě Kinský z Anglie. Kromě sportu umožňovaly v 19. století utužení zdraví i tzv. Eliščiny lázně v Konopáči. Lázeňství také kvetlo již od 16. století nad krasovými vodami ve Vápenném Podole. Tyto lázně byly v provozu až do 19. století a léčil se zde i V. K. Klicpera. Jako upomínka na ně stojí v obci lázeňský dům z roku 1802 s pamětní deskou Otakara Ostrčila, který zde také tvořil. Kromě toho byla obec v 19. století významná i dobýváním grafitu, který se na místě plavil a tuha se dovážela do Prahy.

Konopac

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies