Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

Keltská stezka

Pravěké srdce Železných hor

Nedaleko Nasavrk, V Hradišti u Českých Lhotic, je pod zemí pohřbeno dávné keltské sídliště. I když nejstarší publikované zprávy z 18. století o této lokalitě hovořily jako o záležitosti slovanského osídlení, později se prokázalo, že vlastním jádrem rozsáhlého hradiště je jedno z tzv. oppid. Ta v našich zemích vznikla po příchodu keltských kmenů v období mezi 4. až 1. století před n.l. jako určité primitivní opevněné aglomerace, které postupně nabývaly charakteru téměř městských, společensky organizačních a výrobně obchodních center či struktur. Existují však náznaky o osídlení tohoto hradiště již v době halštatské, ještě před příchodem Keltů, někdy mezi 6. až 5. stoletím před n.l.

Letecky pokhled na oppidum

Známá důležitá keltská oppida na našem území vyrůstala zejména na povltavské vodní cestě, tj. na „severojižní magistrále“. Hradiště u Českých Lhotic představuje jediné zatím známé oppidum ve východních Čechách. Svou strategickou polohou zřejmě zajišťovalo západovýchodní obchodní trasy na důležitém průchodu přírodní bariérou Železných hor. Nezanedbatelná ovšem byla i blízkost ložisek nerostných surovin, zejména železných rud a grafitu, lze tušit i zlata. Na rozloze cca 20 hektarů se tak postupně zformovalo společenství keltských zemědělců, řemeslníků a obchodníků.

Výhody umístění tohoto oppida ve svazích nad údolím řeky Chrudimky – jako využití dané přírodní konfigurace poskytující přirozenou výhodu proti možným nájezdníkům – byly během věků znásobeny opevňovacími pracemi chránícími před nebezpečím i z ostatních stran, tj. výstavbou několika řad valů, příkopů, které je možno v terénu krajiny dohledat i nyní, a pališádových hradeb. Doložena je mj. existence opevněné klešťovité brány a srubových strážních věží na kamenných základech. Prokazatelně probíhalo postupně několikaetapové vylepšování kvality obranných zařízení oppida. Bylo završeno výstavbou kamenné čelní hradby někdy v 1. století před n.l. ze severu začínala invaze germánských kmenů do keltských teritorií. Podle zprávy L. Šnajdra z počátku 18. minulého století bylo ještě v roce 1896 možno shlédnout kamenné zdi hradiště, „vysoko nad povrchem vyčnívající“.

Z hlediska svého historického významu byla celá lokalita v roce 1965 prohlášena ministerstvem kultury za archeologickou památkovou rezervaci.

Keltská stezka

Vybudování a otevření tzv. Keltské stezky Železnými horami dne 26. 9. 2003 nemělo být jen výzvou k nostalgickému putování po lokalitě, tolik svázané s naší pradávnou minulostí. Nemělo a nemá mít ani pouze naučný význam, jakkoliv na dvanácti informačních tabulích, které návštěvníka provázejí příslušnými úseky cca 9 km trasy, lze nalézt leccos zajímavého a poučného o období, kdy tyto končiny obývali Keltové.

Oppidum

Valy byvaleho oppida

Stezka však navíc dává účastníkům možnost potěšit se půvaby našeho kraje: Začíná u nasavrckého zámku, vede překrásnými scenériemi přírodní rezervace Krkanka a Peklo údolím Chrudimky a – po vlastní obhlídce lokality dřívějšího hradišťského oppida na výšinách nad řekou – zavádí k místům nádherných výhledů u Českých Lhotic. Sestupem přes romantické údolí potoku Debrný, a poté se zastávkou na vychutnání možnosti panoramatického pohledu dolů do kraje směrem od Nasavrk, účastníci svoje putování zakončí na nasavrckém náměstí.

Pokud jde o naučný aspekt stezky, jejich dvanáct zastávek s informačními tabulemi dává účastníkům možnost postupně se podrobněji seznámit s těmito tématy:

1.      Geologie Železných hor

2.      Nejstarší osídlení

3.      Nerostné bohatství

4.      Krkanka

5.      Keltské cesty

6.      Vhodné místo pro oppidum

7.      Klešťovitá brána, způsob opevnění

8.      Zdejší nálezy a zajímavosti

9.      Mohyla, způsob pohřbívání

10. Život Keltů v osadách

11. Železo, význam zdejších ložisek

12. Keltská spiritualita

Mapa naucne stezky Keltskou stezkou

Podrobnější informace naleznete na www.boii.cz.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies