Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

29.-31. 05. 2020     DIXIE ON THE ROAD 2020

05.-06. 06. 2020     Dětský den s Hubertem

12.-14. 06. 2020     Celoevropské setkání osobních automobilů „ AERO“

18.-21. 06. 2020     Setkání automobilů VW Scirocco 

10.-11. 07.2020      Divadelní představení „Princ a chuďas“ v letním kině

22. 08. 2020           Nefestival

27.-31. 08.2020      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

28. 08. 2020           Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

29. 08. 2020           3. Flérjarmark na koupališti

29. 08. 2020           Divadelní představení Princ a chuďas v letním kině

18.-19. 09. 2020     25.ročník Babího léta na Železných horách 2020

01.-05. 10. 2020     Ubytování na Zlatou Přilbu  

 

PR Hubský

Rezervaci tvoří stejnojmenný rybník, který zadržuje vodu z okolních bezejmenných pramenišť a svažitých pozemků na severu, které jsou rovněž součástí rezervace. Celé území je významnou zoologickou a botanickou lokalitou s výskytem mnoha zvláště chráněných druhů. Zároveň je krajinářskou ukázkou typického přechodu zátopové části rybníků do rašelinných luk.

 

Geologické podloží je tvořeno tvrdými horninami (především žulami) Nasavrckého plutonu. Nadmořská výška se pohybuje od 570 do 591 m nad mořem.

Ostrice plstnatoploda

V území je vedle vodní hladiny s natantní a submerzní vegetací cenné pobřežní pásmo vysokých ostřic, přechodových rašelinišť a vlhké louky. K ohroženým druhům patří: ostřice dvoumužná (Carex diandra), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), zábělník bahenní (Comarum palustre), ostřice plstnatá (Carex tomentosa), hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum), hadí mord nízký (Scorzonera humilis).

Živočichové jsou zastoupeni především vodními a mokřadními druhy, jako jsou skokan skřehotavý (Rana ridibunda), čolek horský (Triturus alpestris) a č. velký (T. cristatus), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), polák chocholačka (Aythya fuligula), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis).

Polak chcholacka

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies