Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

PR Mokřadlo

Přírodní rezervace Mokřadlo se nachází 1 km západně od obce Podmoklany, 300 m jižně od silnice spojující obce Podmoklany a Sloupno. Leží v ploché údolní nivě potoka Cerhovky. Cerhovka tvoří severní hranici území, při západním okraji prudce mění směr toku k jihozápadu, obtéká zde zemní hráz, která je zde přirozenou hranicí PR.

 

Kozlik dvoudomy

Směrem k jihu se terén mírně zvedá, na prostor rezervace zde navazují zemědělsky obhospodařované pozemky, převážně v kultuře trvalý travní porost. Východní hranici území tvoří cesta u samoty Nový Mlýn. Nadmořská výška území PR je v rozmezí 440-450 m.

Z významných a vzácných druhů rostlin a živočichů je možné jmenovat: zábělník bahenní (Comarum palustre), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice latnatá (Carex paniculata), ostřice žlutá (Carex flava), ptačinec bahenní (Stellariapalustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum),měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).

Mesicnice vytrvala

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies