Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

 

Akce v Autokempinku Konopáč 

18. – 22. 4.      69. F.I.C.C. YOUTH Rally 2019 – ČR – Heřmanův Městec

17. – 19. 5.      Japan kemp- setkání aut

20. – 23.5.       Olympiáda mládeže DDD 2019

24. – 26. 5.      DIXIE ON THE ROAD 2019

31. 5 – 2. 6.     MR v šachách

14. – 16. 6.      54.celostátní sraz sportovních vozů Škoda

21. – 23. 6.      Relax meating

5. – 6. 7.          Divadelní představení „Světáci“ v letním kině

22. – 26. 8.      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

24. 8.               Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

21. – 22. 9.      24. ročník Babího léta na Železných horách 2019

25. – 30. 9.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

PR Mokřadlo

Přírodní rezervace Mokřadlo se nachází 1 km západně od obce Podmoklany, 300 m jižně od silnice spojující obce Podmoklany a Sloupno. Leží v ploché údolní nivě potoka Cerhovky. Cerhovka tvoří severní hranici území, při západním okraji prudce mění směr toku k jihozápadu, obtéká zde zemní hráz, která je zde přirozenou hranicí PR.

 

Kozlik dvoudomy

Směrem k jihu se terén mírně zvedá, na prostor rezervace zde navazují zemědělsky obhospodařované pozemky, převážně v kultuře trvalý travní porost. Východní hranici území tvoří cesta u samoty Nový Mlýn. Nadmořská výška území PR je v rozmezí 440-450 m.

Z významných a vzácných druhů rostlin a živočichů je možné jmenovat: zábělník bahenní (Comarum palustre), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), tolije bahenní (Parnassia palustris), ostřice latnatá (Carex paniculata), ostřice žlutá (Carex flava), ptačinec bahenní (Stellariapalustris), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum),měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).

Mesicnice vytrvala

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies