Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

 PR Polom

Přírodní rezervace pralesního charakteru Polom leží jihovýchodně od obce Horní Bradlo. Byla vyhlášena v roce 1933 na ploše 18 ha. Rezervace je rozdělena na dvě samostatné části – Velký a Malý Polom, které jsou od sebe odděleny hospodářskou smrčinou. Nadmořská výška rezervace je v rozpětí 545 – 625 m. Četná prameniště dokládají puklinové utváření podloží. Horniny zvětrávají ve středně hluboké půdy s malou příměsí skeletu. Klimaticky náleží území do mírněteplé oblasti. Ve vrcholové části pramení potok Polomka.

„Lesní rezervace Polom“ byla vymezena v hospodářských plánech již koncem 19. století, kdy byl z hospodaření zcela vyloučen „vzácný dekorační porost v revíru střítežském o rozloze 14.39 ha. Jedle zde rostoucí dosahovaly tehdy až 55 m výšky a objemu dřeva až 35m3. Lesní odborníci té doby označovali prales jako „vzácnost, jakou je možno nalézti jen v hlubokých lesích východních Uher, Sedmihradska a Bukoviny“. Hospodářský plán z roku 1936 zmiňuje rezervaci jako 240 let starý porost vytvořený z buku, jedle, smrku, javoru a jasanu.

Největšími dnes žijícími stromy jsou jedle s obvodem 342 cm a výškou 45 m a smrk s obvodem 78 cm a výškou 43 m. Hlavním důvodem ochrany je zachování fragmentu bukojedlového pralesa typického pro střední polohy Železných hor lemovaného na okraji prameništními a lučními olšinami. V nejvyšších polohách Velkého Polomu se nachází svěží jedlová bučina šťavelová. Na prameništích s velmi pomalu tekoucí, místy i stagnující, vodou roste prameništní jasanová olšina.

Podél potoka a v přilehlé potoční nivě nalezneme jasanovou potoční olšinu. Po floristické stránce není území příliš pestré. K nejvýznamnějším rostlinným druhům patří např. řeřišnice trojlistá, mokrýš vstřícnolistý, kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice devítilistá, lýkovec jedovatý, prvosenka vyšší, kruštík širolistý, rozrazil horský a hruštička menší.

Ze značeného bohatství hub jmenujme bondarcevku horskou, korálovec bukový a jedlový, kukmák obecný. Významný je nález houby druhu Albatrellus hirtus, který zde byl v roce 1987 nalezen poprvé v tehdejším Československu.

Z živočichů je významné společenstvo bezobratlých vázané na rozpadavé pralesové porosty. Zajímavý je výskyt žížaly podhorské. Význačnou skupinou jsou blanokřídlí. Ptačí společenstvo je zastoupeno typicky lesními druhy jako budníčkem lesním, datlem černým, holubem doupňákem.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies