Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

 

Akce v Autokempinku Konopáč 

18. – 22. 4.      69. F.I.C.C. YOUTH Rally 2019 – ČR – Heřmanův Městec

17. – 19. 5.      Japan kemp- setkání aut

20. – 23.5.       Olympiáda mládeže DDD 2019

24. – 26. 5.      DIXIE ON THE ROAD 2019

31. 5 – 2. 6.     MR v šachách

14. – 16. 6.      54.celostátní sraz sportovních vozů Škoda

21. – 23. 6.      Relax meating

5. – 6. 7.          Divadelní představení „Světáci“ v letním kině

22. – 26. 8.      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

24. 8.               Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

21. – 22. 9.      24. ročník Babího léta na Železných horách 2019

25. – 30. 9.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

PR Strádovka

Rezervaci tvoří Velký Rohozenský rybník a přilehlé vlhké a mokřadní louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Geologické podloží tvoří žuly nasavrckého plutonu, které místy vystupují až k povrchu v podobě izolovaných balvanů. Po vypuštění rybníka jsou vidět i rozsypová pole. Půdy jsou mělké, mírně kyselé, s vysokou hladinou podpovrchové vody. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 580 až 585 m.

Bramboricek hnedy

Hadi mord nizky

Významné porosty v území patří k vlhkým a slatinným loukám, které místy přecházejí ve společenstva vysokých ostřic. Ke vzácným rostlinám patří mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), srpice barvířská (Serratula tinctoria), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), starček potoční (Tephroseris crispa), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), violka bahenní (Viola palustris) a řada druhů ostřic, z nichž nejvýznamnější je ostřice Davallova (Carex davalliana).

Bohaté společenstvo hmyzu doplňují obratlovci jako bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška lesní (Anthus trivialis) a luční (A. pratensis), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), kvíčala obecná (Turdus pilaris), polák velký (Aythya ferina), lyska černá (Fulica atra), skokan hnědý (Rana temporaria) a štíhlý (R. dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) aj. Z nápadných motýlů se zde vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon).

Jesterka zivoroda

Suchopir uzkolisty

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies