Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

PR Strádovka

Rezervaci tvoří Velký Rohozenský rybník a přilehlé vlhké a mokřadní louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Geologické podloží tvoří žuly nasavrckého plutonu, které místy vystupují až k povrchu v podobě izolovaných balvanů. Po vypuštění rybníka jsou vidět i rozsypová pole. Půdy jsou mělké, mírně kyselé, s vysokou hladinou podpovrchové vody. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 580 až 585 m.

Bramboricek hnedy

Hadi mord nizky

Významné porosty v území patří k vlhkým a slatinným loukám, které místy přecházejí ve společenstva vysokých ostřic. Ke vzácným rostlinám patří mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), srpice barvířská (Serratula tinctoria), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), starček potoční (Tephroseris crispa), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), violka bahenní (Viola palustris) a řada druhů ostřic, z nichž nejvýznamnější je ostřice Davallova (Carex davalliana).

Bohaté společenstvo hmyzu doplňují obratlovci jako bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška lesní (Anthus trivialis) a luční (A. pratensis), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), kvíčala obecná (Turdus pilaris), polák velký (Aythya ferina), lyska černá (Fulica atra), skokan hnědý (Rana temporaria) a štíhlý (R. dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) aj. Z nápadných motýlů se zde vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon).

Jesterka zivoroda

Suchopir uzkolisty

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies