Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

 

Akce v Autokempinku Konopáč 

18. – 22. 4.      69. F.I.C.C. YOUTH Rally 2019 – ČR – Heřmanův Městec

17. – 19. 5.      Japan kemp- setkání aut

20. – 23.5.       Olympiáda mládeže DDD 2019

24. – 26. 5.      DIXIE ON THE ROAD 2019

31. 5 – 2. 6.     MR v šachách

14. – 16. 6.      54.celostátní sraz sportovních vozů Škoda

21. – 23. 6.      Relax meating

5. – 6. 7.          Divadelní představení „Světáci“ v letním kině

22. – 26. 8.      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

24. 8.               Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

21. – 22. 9.      24. ročník Babího léta na Železných horách 2019

25. – 30. 9.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

PR Strádovské peklo

Na PR Krkanka navazuje PR Strádovské peklo. Jedná se o pokračování skalnatého údolí táhnoucího se od Křižanovické přehrady. Rezervaci tvoří kaňon řeky Chrudimky a přilehlých přítoků. Území je charakteristické mnoha geomorfologickými jevy a zbytky přírodě blízkých lesních společenstev, na které je vázán výskyt mnoha ohrožených druhů organismů.

Lesní porosty tvoří suťové habrové javořiny a suťové lesy na extrémních stanovištích tvořené borovicí lesní, bukem lesním, javorem klenem a často jedlí bělokorou. V údolní nivě je vyvinuto společenstvo ptačincových olšin. Bylinný podrost je značně narušen chovem mufloní zvěře. V plánu péče je zakotvena ochrana náletu a dosadba původních dřevin. Zároveň se předpokládá usměrnění chovu zvěře a jejího početního stavu.

Mnoho geomorfologických útvarů zde ještě doplňuje zřícenina hradu Strádov na vysokém skalním výchozu. Území PR Strádovské peklo je součástí Slavické obory, která byla založena již ve 2. polovině 18. století knížetem Auerspergem na ploše 1183 ha a dnes představuje velice cennou krajinnou lokalitu. Obora v současnosti zabírá plochu 680 ha a kromě krásné jelení a mufloní zvěře tu najdeme kaštanové aleje, jedlé kaštany, skupiny vzrostlých dubů, několik rybníků a také výjimečné exempláře smrku.

Zajímavostí je chov kladrubského vraníka uvnitř obory. Uvnitř obory jsou kromě PR Strádovské peklo i další zvláště chráněná území - například přírodní památka Boušovka.

 

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies