Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

PR Zubří

Na jižním svahu zuberského kopce je od roku 1990 vyhlášena přírodní rezervace Zubří. Jejím posláním je pomoci chránit smilkové a bezkolencové louky a přechodová rašeliniště, které bývaly dříve běžnou součástí krajiny. Na bohatý bylinný porost jsou vázány mnohé živočišné druhy. Území je ukázkou krajiny s rozptýlenou zelení a s prvky extenzivního hospodaření.

Okac rosicky

Krustik bahenni

Z rostlin se zde vyskytují například tolije bahenní, kruštík bahenní, řada druhů ostřic, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, rostlinné druhy přechodových rašelinišť, a mnoho dalších.

Z živočichů zde můžeme spatřit například okáče rosičkového a třeslicového, čolka horského, ještěrku živorodou, zmiji obecnou, užovku obojkovou, bramboříčka hnědého, ťuhýka obecného, rejska obecného a malého, myšici křovinnou a další.

Území je ukázkou krajiny s rozptýlenou zelení s prvky extenzivního hospodaření, jak známe z krajinářských kreseb Antonína Chittussiho a Františka Kavána.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies