Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

 

Akce v Autokempinku Konopáč 

18. – 22. 4.      69. F.I.C.C. YOUTH Rally 2019 – ČR – Heřmanův Městec

17. – 19. 5.      Japan kemp- setkání aut

20. – 23.5.       Olympiáda mládeže DDD 2019

24. – 26. 5.      DIXIE ON THE ROAD 2019

31. 5 – 2. 6.     MR v šachách

14. – 16. 6.      54.celostátní sraz sportovních vozů Škoda

21. – 23. 6.      Relax meating

5. – 6. 7.          Divadelní představení „Světáci“ v letním kině

22. – 26. 8.      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

24. 8.               Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

21. – 22. 9.      24. ročník Babího léta na Železných horách 2019

25. – 30. 9.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

PR Zubří

Na jižním svahu zuberského kopce je od roku 1990 vyhlášena přírodní rezervace Zubří. Jejím posláním je pomoci chránit smilkové a bezkolencové louky a přechodová rašeliniště, které bývaly dříve běžnou součástí krajiny. Na bohatý bylinný porost jsou vázány mnohé živočišné druhy. Území je ukázkou krajiny s rozptýlenou zelení a s prvky extenzivního hospodaření.

Okac rosicky

Krustik bahenni

Z rostlin se zde vyskytují například tolije bahenní, kruštík bahenní, řada druhů ostřic, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, rostlinné druhy přechodových rašelinišť, a mnoho dalších.

Z živočichů zde můžeme spatřit například okáče rosičkového a třeslicového, čolka horského, ještěrku živorodou, zmiji obecnou, užovku obojkovou, bramboříčka hnědého, ťuhýka obecného, rejska obecného a malého, myšici křovinnou a další.

Území je ukázkou krajiny s rozptýlenou zelení s prvky extenzivního hospodaření, jak známe z krajinářských kreseb Antonína Chittussiho a Františka Kavána.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies