Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

 

Akce v Autokempinku Konopáč 

18. – 22. 4.      69. F.I.C.C. YOUTH Rally 2019 – ČR – Heřmanův Městec

17. – 19. 5.      Japan kemp- setkání aut

20. – 23.5.       Olympiáda mládeže DDD 2019

24. – 26. 5.      DIXIE ON THE ROAD 2019

31. 5 – 2. 6.     MR v šachách

14. – 16. 6.      54.celostátní sraz sportovních vozů Škoda

21. – 23. 6.      Relax meating

5. – 6. 7.          Divadelní představení „Světáci“ v letním kině

22. – 26. 8.      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

24. 8.               Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

21. – 22. 9.      24. ročník Babího léta na Železných horách 2019

25. – 30. 9.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

PP Na skalách

Území PP se nachází 4 km jihozápadně od Chrudimě na severovýchodním okraji obce Rabštejnská Lhota. Významná geologická a geomorfologická památka s pozůstatky příbojových zón druhohorního moře.

Jesterka obecna

Na západě se navazující terén mírně svažuje do údolí pravostranného přítoku Markovického potoka, na východě potom do údolí potoka Podhůra. Reliéf terénu je v prostoru PP do značné míry ovlivněn historickou těžbou pískovců i křemenců. Území v podstatě tvoří soustava montánních antropogenních tvarů – drobných i větších lomů, přičemž těžba kamene odhalila významné geologické fenomény, které jsou předmětem ochrany. Z geologického hlediska je lokalita součástí okrajových partií jihozápadní části české křídové pánve, kde vystupuje těleso Železných hor. V lokalitě se vyskytují zástupci dvou geologických jednotek - křemence paleozoického (ordovického) stáří a pískovce mezozoického (cenomanského) stáří.

Ruze sipkova

Z hlediska vegetace je celé území PP porostlé náletovými dřevinami. Průměrné stáří dřevin je cca 30-40 let. Přibližně z 80 % je porost tvořený břízou bělokorou a borovicí lesní, z dalších druhů dřevin zde roste dub zimní, dub letní, smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín opadavý, jedle bělokorá, habr obecný, jeřáb obecný, javor mléč, líska obecná, hloh obecný, růže šípková.

Roztroušeně se v území vyskytuje v počtu několika desítek exemplářů jalovec obecný, jako relikt dřívějšího pastevního využití území. Dominantním druhem podrostu jsou janovec metlatý a ostružiník sp. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebyl na lokalitě zaznamenán. Doložený výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, kteří však nejsou předmětem ochrany:ještěrka obecná (Lacera agilis),  slepýš křehký (Anguis fragilis),  krahujec obecný (Accipiter nisus).

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies