Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

29.-31. 05. 2020     DIXIE ON THE ROAD 2020

05.-06. 06. 2020     Dětský den s Hubertem

12.-14. 06. 2020     Celoevropské setkání osobních automobilů „ AERO“

18.-21. 06. 2020     Setkání automobilů VW Scirocco 

10.-11. 07.2020      Divadelní představení „Princ a chuďas“ v letním kině

22. 08. 2020           Nefestival

27.-31. 08.2020      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

28. 08. 2020           Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

29. 08. 2020           3. Flérjarmark na koupališti

29. 08. 2020           Divadelní představení Princ a chuďas v letním kině

18.-19. 09. 2020     25.ročník Babího léta na Železných horách 2020

01.-05. 10. 2020     Ubytování na Zlatou Přilbu  

 

PP Polánka

Daná lokalita byla v minulosti menší. Jednalo se o malou loučku o velikosti cca 0,1 hektaru. Západní část přírodní památky byla v minulosti obhospodařována jako orná půda. Pozemky pro nemožnost využití ve velkovýrobním zemědělství byly převedeny do lesa. Přírodní památka Polánka byla vyhlášena roku 1994. Od té doby probíhá na luční části každoroční ruční kosení.

Vitod obecny 

Území je tvořeno z části suchou loučkou, z části smíšeným lesem s typickými druhy hajní květeny v podrostu. Památka je jedinou lokalitou prstnatce bezového v Železných horách. Jedná se o rovinatý pozemek s mírným sklonem severním směrem k cestě. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 566 do 570 metrů. Přírodní památka se nachází 0,5 km východně od obce Polánka.

Konvalinka vonna

Geologie: Podloží je tvořeno rulami ohebského krystalinika, které vystupují blízko k povrchu. Vznikly tu půdy kambizemního typu (kambizem typická, varieta kyselá).

Květena: Nejcennější část chráněného území tvoří degradovaná louka svazu Violion caninae, kde rostou prstnatec májový, prstnatec bezový, na okraji lesa konvalinka vonná, vítod obecný.

Lesní porost: řadíme k bikovým bučinám svazu Luzulo-Fagion. Nachází se zde  lesní porost s břízou bělokorou, bukem lesním a dubem letním. Keřové patro zde tvoří líska obecná, trnka obecná a hloh.

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies