Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

PP Polánka

Daná lokalita byla v minulosti menší. Jednalo se o malou loučku o velikosti cca 0,1 hektaru. Západní část přírodní památky byla v minulosti obhospodařována jako orná půda. Pozemky pro nemožnost využití ve velkovýrobním zemědělství byly převedeny do lesa. Přírodní památka Polánka byla vyhlášena roku 1994. Od té doby probíhá na luční části každoroční ruční kosení.

Vitod obecny 

Území je tvořeno z části suchou loučkou, z části smíšeným lesem s typickými druhy hajní květeny v podrostu. Památka je jedinou lokalitou prstnatce bezového v Železných horách. Jedná se o rovinatý pozemek s mírným sklonem severním směrem k cestě. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 566 do 570 metrů. Přírodní památka se nachází 0,5 km východně od obce Polánka.

Konvalinka vonna

Geologie: Podloží je tvořeno rulami ohebského krystalinika, které vystupují blízko k povrchu. Vznikly tu půdy kambizemního typu (kambizem typická, varieta kyselá).

Květena: Nejcennější část chráněného území tvoří degradovaná louka svazu Violion caninae, kde rostou prstnatec májový, prstnatec bezový, na okraji lesa konvalinka vonná, vítod obecný.

Lesní porost: řadíme k bikovým bučinám svazu Luzulo-Fagion. Nachází se zde  lesní porost s břízou bělokorou, bukem lesním a dubem letním. Keřové patro zde tvoří líska obecná, trnka obecná a hloh.

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies