Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

 

Akce v Autokempinku Konopáč 

18. – 22. 4.      69. F.I.C.C. YOUTH Rally 2019 – ČR – Heřmanův Městec

17. – 19. 5.      Japan kemp- setkání aut

20. – 23.5.       Olympiáda mládeže DDD 2019

24. – 26. 5.      DIXIE ON THE ROAD 2019

31. 5 – 2. 6.     MR v šachách

14. – 16. 6.      54.celostátní sraz sportovních vozů Škoda

21. – 23. 6.      Relax meating

5. – 6. 7.          Divadelní představení „Světáci“ v letním kině

22. – 26. 8.      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

24. 8.               Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

21. – 22. 9.      24. ročník Babího léta na Železných horách 2019

25. – 30. 9.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

PP Úpolíny u Kamenice

Přírodní památka Upolíny u Kamenice je vlhká pcháčová a rašelinná louka s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mezi kriticky ohrožené druhy patří mihule potoční a vrba borůvkovitá (jedno ze 3 nalezišť v ČR). Jedná se o rovinatý pozemek, pouze s mírným sklonem k potoku, který protéká přírodní památkou od severu k jihu. Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 584 – 586 m, 1 km východně od Trhové Kamenice (směr Petrkov).

Mihule potocni

Geologie: Podloží tvoří žuly železnohorského plutonu. Podél protékajícího potoka se vytvořily hydromorfní půdy.

Ormej pestry

Květena: K významným druhům patří oměj pestrý, psineček psí, ostřice žlutá, ostřice Hartmanova, zábělník bahenní, škarda čertkusolistá, prstnatec májový, vrbovka bahenní, suchopýr úzkolistý, prvosenka vyšší, vrba borůvkovitá, vrba rozmyrýnolistá, hadí mord nízký, starček potoční, ptačinec bahenní, úpolín nejvyšší, kozlík dvoudomý, violka bahenní.

Zvířena: Žije zde mihule potoční, mník jednovousý, užovka obojková, ještěrka živorodá, skokan hnědý, hnědásek černýšový, ohniváček modrolemý, perleťovec kopřivový, batolec duhový, hnízdí ťuhýk obecný a bramborníček hnědý.

Ohnivacek modrolemy

Vrbovka bahenni

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies