Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

PP Úpolíny u Kamenice

Přírodní památka Upolíny u Kamenice je vlhká pcháčová a rašelinná louka s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mezi kriticky ohrožené druhy patří mihule potoční a vrba borůvkovitá (jedno ze 3 nalezišť v ČR). Jedná se o rovinatý pozemek, pouze s mírným sklonem k potoku, který protéká přírodní památkou od severu k jihu. Přírodní památka se nachází v nadmořské výšce 584 – 586 m, 1 km východně od Trhové Kamenice (směr Petrkov).

Mihule potocni

Geologie: Podloží tvoří žuly železnohorského plutonu. Podél protékajícího potoka se vytvořily hydromorfní půdy.

Ormej pestry

Květena: K významným druhům patří oměj pestrý, psineček psí, ostřice žlutá, ostřice Hartmanova, zábělník bahenní, škarda čertkusolistá, prstnatec májový, vrbovka bahenní, suchopýr úzkolistý, prvosenka vyšší, vrba borůvkovitá, vrba rozmyrýnolistá, hadí mord nízký, starček potoční, ptačinec bahenní, úpolín nejvyšší, kozlík dvoudomý, violka bahenní.

Zvířena: Žije zde mihule potoční, mník jednovousý, užovka obojková, ještěrka živorodá, skokan hnědý, hnědásek černýšový, ohniváček modrolemý, perleťovec kopřivový, batolec duhový, hnízdí ťuhýk obecný a bramborníček hnědý.

Ohnivacek modrolemy

Vrbovka bahenni

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies