Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

29.-31. 05. 2020     DIXIE ON THE ROAD 2020

05.-06. 06. 2020     Dětský den s Hubertem

12.-14. 06. 2020     Celoevropské setkání osobních automobilů „ AERO“

18.-21. 06. 2020     Setkání automobilů VW Scirocco 

10.-11. 07.2020      Divadelní představení „Princ a chuďas“ v letním kině

22. 08. 2020           Nefestival

27.-31. 08.2020      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

28. 08. 2020           Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

29. 08. 2020           3. Flérjarmark na koupališti

29. 08. 2020           Divadelní představení Princ a chuďas v letním kině

18.-19. 09. 2020     25.ročník Babího léta na Železných horách 2020

01.-05. 10. 2020     Ubytování na Zlatou Přilbu  

 

PP V Koutech

Přírodní památka V Koutech je mělký rybníček se společenstvy mokřadních a vlhkomilných druhů rostlin. Okraj lemují olšiny a vrbiny s příměsí dalších druhů dřevin. Rostlinná skladba byla značně pozměněna po vnosu naplavenin př  rekultivaci sousedních pozemků na sklonku osmdesátých let.

Colek horsky

Pro živočichy je území významným nalezištěm potravy, rozmnožují se tu vodní a mokřadní druhy. Jedná se o rovinatý pozemek, nacházející se v nadmořské výšce 527 – 530 m, 0,5 km jižně od Nasavrk (směr Kameničky u Trhové kamenice).

Skokan hnedy

Geologie: Podloží tvoří žuly železnohorského plutonu. Okolo rybníčka vznikly glejové půdy a pseudogleje. Ve východní části území leží akumulace humusového horizontu z ornice naplavené sem z okolních pozemků.

Zvířena: Živočichové jsou zastoupeni druhy vázanými na čisté vody. Žije zde např. několik druhů vážek (Odonata), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bubo bufo), čolek horský (Triturus alpestris). Okraje porostů hostí červenku obecnou (Erithacus rubecula), pěnici černohlavou (Sylvia atricapilla), kvíčalu (Turdus pilaris), drozda zpěvného (T. philomelos) a další druhy ptáků.

Kosatec zluty

Květena: Rostlinám zde dominuje masový výskyt ďáblíku bahenního (Calla palustris). Ve společenstvu vysokostébelných ostřic roste kuklík potoční (Geum rivale), blatouch bahenní (Caltha palustris), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), violka bahenní (Viola palustris), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), jako pozůstatek pastviny 1 exemplář jalovec obecný (Juniperus communis).

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies