Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

Přehrada Pařížov

Na středním toku malebné říčky Doubravy najdeme obec Pařížov. Zde stojí za pozornost zejména původně románský kostel sv. Máří Magdalény z konce 12. století, který byl v 19. století přestavěn. Z původního kostela je však zcela zachována věž z lomového kamene a část lodi. Také se zde nalézá vodní nádrž Pařížov.

Tato přehrada je jedna z nejhezčích a nejstarších přehrad na území ČR, leží na řece Doubravě nad obcí. Podnětem k výstavbě přehrady byly velké vody z let 1885, 1888 a 1897, které patřily tehdy k největším na Doubravě. Výstavba probíhala v období let 1908 až 1913. Původní určení díla byla ochrana před povodněmi a nalepšení průtoku v suchých obdobích, v současné době je ještě užitek rozšířen o výrobu elektrické energie. Nádrž také užívá místní organizace Českého rybářského svazu Běstvina jako Sportovní vodu.

Letecky pohled na prehradu
Vodni nadrz Parizov

Je technickou památkou. Hráz je postavena z lomového kamene. Má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem. Ačkoliv je hráz postavena do klenby, nebyl účinek klenutí staticky započítáván. Hráz je navržena podle údajů o váze zdiva a o největším vodním tlaku. Proti průsakům je hráz z líce opatřena dvojitou cementovou omítkou s draselným mýdlem, která je dvojitě natřena siderostenovým nátěrem. Uvnitř hráze jsou uložené svislé drenážní roury, které odvádí vodu do chodby u základových výpustí. Boky a pata hráze jsou utěsněny jílem.

Hráz má dvě výpusti o průměru 800 mm. Z návodní strany mají šupátkové uzávěry a na vzdušné straně byly původní šupátkové uzávěry nahrazeny při stavbě elektrárny klapkami o stejné světlosti. Přesto, že mají obě výpusti stejnou světlost délka potrubí způsobuje, že levá má kapacitu 4,5 m³/s a pravá 6,9 m³/s. Obě potrubí ústí do vývaru. Šupátkové uzávěry jsou ovládány ze šupátkových věží a provozní uzávěry z obslužných domků postavených na vzdušné straně hráze.

Vypust prehrady
Letecky pohled na Parizovsku prehradu

Hladina mohla být regulována pomocí dalších třech potrubí o světlosti 800 mm, které byly umístěny v obtokové štole (potrubí je zimovištěm netopýra černého Natury 2000). Štola je klenbová 3 x 4,5 m, má délku 142m a spád 6 promile. Při maximálním zadržení byla její kapacita 23,5 m³/s. Původní 3 potrubí byly v roce 2005 vyměněny za dvě o průměru 1200 mm. Jsou opatřena provozními segmentovými uzávěry a při maximální hladině je celková kapacita obou výpustí 33,14 m³/s. a lokalita je pod záštitou

Ovládání všech šupátek bylo v roce 1963 předěláno na elektromotory, které může ovládat hrázný z kanceláře. V roce 1997 během červencových povodní tekla voda přez přelivy hráze 1 den 17 hodin a 55 minut a nádrží proteklo přibližně 30 mil. m³ vody. Za celý červenec 1997 proteklo hrází 50 mil. m³, což je běžný průtok za rok. Na hrázi vznikly pouze drobné škody.

V roce 1992 bylo rozhodnuto o zřízení malé vodní elektrárny. Do obou výpustí jsou osazeny Bankiho turbíny. Turbíny o přívodní světlosti 400 mm jsou umístěny na odbořném potrubí z původních výpustí v ovládacích domcích. Kvůli zavzdušňování došlo ke snížení a prodloužení zaúsťovacího potrubí do vývatu. Generátory jsou umístěny do vstupních podlaží domků v místech, kde stávalo ovládání šupátek, která byla vyměněna za klapky. Spojení s turbínami je provedeno pomocí plochých řemenů. Elektrárna je napojena na 22 kV síť. Původní historický ráz stavby hráze se podařilo zachovat.

Prehrada Parizov a reka Doubrava

Typ hráze:                                        gravitační z lomového zdiva

Maximální                                         výška hráze nad základovou spárou: 31,00 m

Délka hráze v koruně:                     142,00 m

Šířka hráze v koruně:                       4,50 m

Šířka v patě hráze:                          23,00 m

Poloměr křivosti:                              120,00 m

Hladina stálého nadržení:                309,31 m n. m.

Maximální zásobní hladina:              314,83 m n. m.

Kóta přelivu:                                    324,03 m n. m.

Maximální retenční hladina:             324,81 m n. m.

Koruna hráze:                                 325,90 m n. m.

Objem hrázového tělesa:                35 000 m³

Celkový objem nádrže:                    1 770 000 m³

Zásobní objem:                                300 000 m³

Stálé nadržení:                                 100 000 m³

Prehrada Parizov

Parizovska prehrada

Vodni plocha prehrady Parizov

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies