Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

29.-31. 05. 2020     DIXIE ON THE ROAD 2020

05.-06. 06. 2020     Dětský den s Hubertem

12.-14. 06. 2020     Celoevropské setkání osobních automobilů „ AERO“

18.-21. 06. 2020     Setkání automobilů VW Scirocco 

10.-11. 07.2020      Divadelní představení „Princ a chuďas“ v letním kině

22. 08. 2020           Nefestival

27.-31. 08.2020      Tradiční setkání karavanistů u příležitosti pouti a posvícení v Heřmanově Městci

28. 08. 2020           Valná hromada Federace campingu a caravaningu ČR

29. 08. 2020           3. Flérjarmark na koupališti

29. 08. 2020           Divadelní představení Princ a chuďas v letním kině

18.-19. 09. 2020     25.ročník Babího léta na Železných horách 2020

01.-05. 10. 2020     Ubytování na Zlatou Přilbu  

 

Křižanovická přehrada

Přehradní nádrž Křižanovice je součástí vodního díla Křižanovice - Práčov postaveného v letech 1948 až 1953 na toku řeky Chrudimky, jižním směrem od stejnojmenné obce Křižanovice. Přehradní nádrž byla postavena jako rezervoár vody pro Pardubický region a pro výrobu elektrické energie. Jednotlivé přehradní nádrže jsou nedaleko od sebe a tím tvoří jeden celek.

Nakres vodniho dila Krizanovice - Pracov
Letecky pohled na Krizanovicku prehradu

Křižanovická přehrada je údolní nádrž na řece Chrudimce, vybudovaná spolu s vyrovnávací nádrží Práčov mezi lety 1948 až 1953. Plní energetickou a vodárenskou funkci. Má gravitační přímou hráz trojúhelníkového profilu z prostého vibrovaného betonu o výšce 31,7 m, délce 130 m a šířce 6,6 m, po jejíž koruně vede silnice z Nasavrk do Křižanovic. Objem přehrady je 2,036 miliónů m3 a její vodní hladina má při maximálním stavu 404,10 m n.m. plochu 31,80 ha.

Přehradní nádrž Práčov je vyrovnávací údolní nádrž na řece Chrudimcepod místní částí obce Svídnice, zvanou Práčov. Byla vybudována spolu s údolní nádrží nádrží mezi lety 1948 až 1953 a slouží pro vyrovnání špičky odtoků z přehrady a také jako rezervní odběrné místo pro skupinový vodovod Chrudim- Pardubice. Má zemní sypanou hráz vysokou 17,5 m, dlouhou 210 m a její vodní hladina zaujímá plochu cca 6 ha.

Energetická funkce - voda z nádrže Křižanovice  je vedena 3139 m dlouhým elektrárenským přivaděčem o průměru 2,4 m do vodní elektrárny na Práčově. Vtok přivaděče o kapacitě 12 m3/s je vyveden přímo z tělesa hráze 851 m dlouhou raženou štolou po levém břehu a přechází v železobetonové potrubí dlouhé 2288 m, které ústí v rovněž železobetonové vyrovnávací komoře ve vodárenské věži na Práčově o výšce 57,91 m.

Nakres Krizanovicke prehrady
Hraz Krizanovicke prehrady

Komora má kruhový půdorys a tvar písmene T. Její hlavní část ve výšce 17 m má průměr 7,75 m, spodní 2 m. Z věže vede pod silnicí Svídnice-Práčov ocelové potrubí o průměru 2 m do vodní elektrárny, umístěné na levém břehu vyrovnávací nádrže Práčov. V elektrárně je nainstalována Francisova turbína s výkonem 8000 kW při užitečném spádu 88,5 m a přítoku 12 m3/s.

Vodárenská funkce - před vyústěním do vyrovnávací komory ve vodárenské věži na Práčově je odbočka do úpravny vody Slatiňany-Monaco, centra skupinového vodovodu Chrudim - Pardubice. Odběr vody je proveden samospádem-gravitačně přivaděčem s kapacitou 350 l/s. Tento přivaděč byl vybudován jako součást druhé etapy výstavby úpravny vody Slatiňany-Monaco a zprovozněn v lednu 1987. Po dobu revize přivaděče, cca 10 až 20 dní v roce, je odběr prováděn z vyrovnávací nádrže Práčov pomocí čerpací stanice o výkonu až 300 l/s.

Podél východního břehu přehrady vede část značené Keltské naučné stezky. Severovýchodním směrem od Křižanovické přehrady se nachází chráněné území přírodní rezervace Krkanka, které chrání malebné údolí tudy protékající řeky Chrudimky a můžeme tu vidět zajímavé žulové skalní útvary.

Prehrada Krizanovice

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies