Infocentrum Heřmanoměstecko


Autokempink Konopáč

Aktuality

Prodej rybářských povolenek
- týdenní pro dospělé za Kč 600,. a dětských na dobu prázdnin za Kč 200,-
- prodej na recepci kempu.
- platí na místní vodu a podmínka je platný rybářský lístek

Akce v Autokempinku Konopáč 

3. – 6. 10.     Ubytování na Zlatou Přilbu  

3. - 6. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde

 

15. - 18. 10. 2019 Pobyt ve Velkém Mederu v termálních lázních, cena 2 900 Kč/osoba, plakát ke stažení zde.

 

Soubor lidových staveb Vysočina

Soubor lidových staveb Vysočina je jedinou rozsáhlejší expozicí lidového stavitelství v přírodě na území východních Čech. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že jednotlivé expoziční celky se nacházejí v několika osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku. První objekty byly zpřístupněné v roce 1972. Na Veselém Kopci se koná pravidělně velké množství kulturních akcí, přibližujících jak se dřív žilo.

Veselý Kopec
Zvonicka

Na Veselém Kopci je expozice způsobu života, bydlení a práce drobných rolníků, na Svobodných Hamrech najdeme např. vodní hamr, mlýn, hospodu a barokní zámeček, v Možděnicích řemeslné dílny (truhlář, bednář, aj.) a školu a v Betlému Hlinsko domy městských řemeslníků a dělníků (hrnčířů, tkalců, ševců, hračkárů, aj.).

Veselý Kopec

Adresa: Příčná 350, 539 01 Hlinsko v Čechách
Telefon: 469 326 415
E-mail:

sls.vysocina@atlas.cz

Web:  

www.vesely-kopec.cz

Otevírací doba:

duben a říjen – denně mimo pondělí 9:00 – 16:00

květen až srpen – denně kromě pondělí 8:00 – 17:00

září – denně mimo pondělí 8:00 – 16:00

Poslední prohlídka s průvodcem je nejpozději hodinu před koncem provozní doby.

Vstupné:

plné 40,- Kč, snížené 25,- Kč

V době kulturních akcí se vybírá příplatek.

Ukázka lidového stavitelství z oblasti českomoravského pomezí a Železných hor. Jednotlivé zemědělské usedlosti jsou volně rozptýleny v původním krajinném prostředí a dokládají způsob života a hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Lidové technické památky na vodní pohon tvoří ojedinělý soubor.

Ctyrboka usedlost z Lezniku a polygonalni stodola ze Sadku u Policky

Vstupní usedlost - Obytná část je účelovou stavbou, ve které se nachází celkové provozní zázemí. Obklopují ji přenesené hospodářské stavby (sýpka, stodola, chlívek, ovčín a výměnek).

Výměnek ze Širokého dolu - Kopie výměnku, na původním místě byl součástí většího statku. Na Veselém Kopci se zde nachází hospůdka.

Usedlost z Lezníku - Objekt přenesený z Poličska, čtyřboká zástavba dvora. Expozice je datována do poloviny 19. století. Připomíná nejen práci v zemědělství, ale i domácké tkalcování a také způsob přípravy pokrmů na otevřeném ohni.

Stodola ze Sadku

Polygonální stodola ze Sádku - Přenesená čtrnáctiboká stodola pocházející z roku 1680. Uvnitř jsou umístěny různé povozy a sáně.

Loutkařská maringotka rodiny Kopeckých - Maringotka patřila loutkářské rodině Vojtěcha Kopeckého, potomka legendárního Matěje Kopeckého.

Usedlost čp. 4 "U Pilných" - soukromý objekt - Doklad jedné z nejstarších usedlostí v oblasti Železných hor. K této usedlosti přísluší i roubený haltýř sloužící k chlazení potravin.

Suška lnu a ovoce - Přenesené selské sušárny z Pasek a ze Stříteže.

Hájenka z Kozojed - Obydlí panského hajného, trojdílný roubený dům z konce 18. století.

 Hajenka z Kozojed
 

Včelín - Kopie včelínu, různé druhy úlů, uvnitř ukázka předmětů sloužících včelařům.

 

Chalupa bezzemka - Kopie původního objektu z Kameniček, původně suška lnu, od konce 19. století obydlí nejchudších vrstev.

 Pila jednuska z Dolni Sloupnice

Vodní pila z Dolní Sloupnice - Pila zvaná jednuška s horizontálně uloženým řezným lisem byla na původním místě postavena v roce 1854.

Vodní olejna z Damašku u Pusté Rybné - Na původním místě stála od konce 18. století, sloužila k lisování oleje především ze lněného semene. Zařízení bylo poháněno vodní silou.

Vodni olejna z Damasku 
 Interier belidla

Bělidlo z Přívratu - Roubený objekt z první poloviny 19. století, který sloužil k bělení plátna.

 

Vodní mlýn s varnou povidel - Na tomto místě byl vodní mlýn postaven před rokem 1580, v roce 1909 však vyhořel do základů. V roce 1977 byl mlýn obnoven přenesením mlýna z Oldřetic. Instalováno je české složení a stoupa na kroupy. Ke mlýnu je přistavěna varna povidel z Klešic u Heřmanova Městce, kde pracovala na vodní pohon do roku 1929. Obytná expozice mlýna je datována do třetí čtvrtiny 19. století.

Vodni mlyn ze 16. stol 
 

Sekernická dílna - Vybavení sekernické dílny rodiny Vondáčkových z Dachova je umístěno v bývalé roubené kolně se sýpkou.

Stupnik na tluceni trisla

Stupník na tlučení třísla - Pochází ze začátku 19. století a na Veselý Kopec byl přenesen z Klešic u Heřmanova Městce. Zařízení sloužící k drcení smrkové kůry a získávání třísla pro kuželuhy.

 

Mičkova chalupa z Herálce pod Žákovou horou - Na původním místě byla postavena v roce 1821. Doklad typického domu drobného zemědělce z oblasti Horácka. Expozice je datována do první čtvrtiny 20. století.

 

Gregorova dílna z Herálce - Kopie původní dílny, která byla postavena kolem roku 1940. Sloužila k výrobě různých užitkových předmětů ze dřeva (hrábě, valchy, dlabaná korýtka a necičky, násady, aj.)

 

Usedlost z Mokré Lhoty u Nových Hradů - Kopie selského statku postaveného na původním místě v polovině 18. století. Klasicistní podoba štítu pochází z přestavby v roce 1866, obytná část s chlévy je vyzděná z opuky. Expozice je datována do počátku 50. let 20. století.

Statek z Mokre Lhoty
 

Dům bezzemka z Dolního Újezdu u Litomyšle - Kopie původního objektu pocházejícího z roku 1737. Objekt je nyní využíván k provozním účelům.

 

Betlém Hlinsko

Betlem Hlinsko  

Ve středu města Hlinska na pravém břehu řeky Chrudimky se nachází jedinečné seskupení roubených objektů, které zde vznikaly v průběhu několika desítek let od poloviny 18. století. Obyvateli těchto domků byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. V roce 1989 se započalo s rekonstrukcí vybraných objektů, ve kterých jsou umístěny expozice dokládající bydlení a dílny lidových řemeslníků.

 

Domek čp. 180 - První písemná zmínka o tomto objektu pochází z roku 1790. V polovině 19. století zde bývalo pekařství, nyní je objekt využíván jako pokladna a prodejna upomínkových předmětů.

Dum c. 180
 

Domek čp. 62 - Nejmenší dochovaný domek této části Betléma, postaven v roce 1777 F. Vtípilem. Původně celý roubený, ve 20. letech 20. století stěny komory vyzděny. Obydlí drobných řemeslníků, v průběhu 19. století příbytek manufakturních a později továrních dělníků. Expozice je věnována bydlení rodiny dělníka pracujícího v textilní továrně na přelomu 19. a 20. století.

 

Domek čp. 134 - Větší roubené stavení z druhé poloviny 18. století má trojdílnou dispozici. V 19. století zde bylo řeznictví, nyní slouží jako prodejna bylinek a keramiky.

Interier domu cp. 159  

Domek čp. 159 - Patří k nejstarším dochovaným domům v Betlémě. Na záklopovém prkně je uveden letopočet 1765. Expozice je datována do první poloviny 19. století a je věnována domácnosti domáckého tkalce. Ve světnici je vyhřívací pec a v síni ohniště <**cxcxc**><**cxcxc**>pod komínem<**cxcxc**><**cxcxc**>.

 

Domek čp. 158 - Přízemní roubený objekt pocházející z poloviny 18. století. Má obytnou světnici, síň a dvě komory. Součástí síně je fragment černé kuchyně. Expozice je datována do počátku 20. století a návštěvníci v ní naleznou domácnost výrobce dřevěných soustružených hraček.

 

Domek čp. 162 - Přízemní roubený objekt z poloviny 18. století, ke stavení náležel i pozemek s ložiskem hrnčířské hlíny a vystavěnou hrnčířskou pecí. Mistr Oliva zde vyráběl hrnčířské zboží až do počátku 19. století. Domek je využíván jako prosto pro pořádání tématických výstav.

 

Domek čp. 361 - Roubené, podezděné stavení. Kolem roku 1800 zde pracoval hrnčíř F. Bielovský, od druhé poloviny 19. století se objekt stal příbytkem tkalců. V současné době bude domek procházet úpravami pro další využití.

 

Domek čp. 157 - Hospoda u sv. Huberta (soukromý objekt)
Roubený objekt hospody byl postaven v roce 1994 podle půdorysu původního objektu ve Stabilním katastru z roku 1839. Po přestavbě objektu v polovině 19. století zůstalo totiž zachováno pouze menší křídlo původního objektu.

Betlem v Hlinsku
 

Kupecký krám - Kopie domku čp. 141 stojícího v blízkosti Betléma, v části zvané Podkostelí. Objekt je majetkem Městského úřadu Hlinsko a je v něm umístěna učebna výtvarného objektu ZUŠ Hlinsko.

 

Domek čp. 161 - Roubený objekt pocházející z poloviny 18. století, místo přiležitostných výstav.

 

Domek čp. 318 - Z větší části zděný objekt v kterém je umístěna pilníkářská dílna z Křižánek.

 

Domek čp. 182 - Zděný objekt s klasicistním průčelím, využíván jako konzervátorská dílna SLS Vysočina.

Svobodné Hamry

 Telefon:  469 333 349 – paní Pšomová
 Otevírací doba: květen, září a říjen – sobota, neděle a svátek 10:00– 12:00 a 13:00 – 16:00

červen až srpen   - pondělí a pátek zavřeno

                            - úterý, středa, čtvrtek 13:00 – 16:00

                            - sobota a neděle 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Mimo provozní dobu jen předem objednané zájezdy.

Svobodne Hamry

Tuto malebnou obec nemůžete minout, pojedete-li nekratší cestou z Hlinska na Veselý Kopec. Vznikla kolem železárny již ve středověku. Zaniklou železářskou výrobu připomíná vodní kovací hamr. Za povšimnutí stojí roubená hospoda s datováním do roku 1794 a brokní zámeček z 18. století. V minulosti zde pobývali slavní malíři F. Kaván a G. Macoun.

Vodní kovací hamr - Zpřístupněný vodní kovací hamr připomíná zaniklou železářskou výrobu. Na hamr je napojena mlýnice s ukázkou zařízení na výrobu jahel a krup.

Vodni Hamr
Roubenka z r. 1864

Žejdlíkvoa truhlářská dílna ze Svratouchu - Roubený objekt s vybavenou truhlářskou dílnou. Zajímavými exponáty je pila "jednuška" na ruční pohon z roku 1864 a hodiny pod vikýřem, které mají celodřevěný mechanismus.

Kopie rumpálové studny ze Skály

Kolářská dílna - V přeneseném roubeném objektu je instalováno zařízení kolářské dílny.

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies